Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκών Οργάνων
  • Το άρθρο είναι από την εφημερίδα της τάξης μας "ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΤΕΡΑΤΑΚΙΑ".

Δεν υπάρχουν σχόλια: